Hírek

OFA Konferencia 2008

Az Emberbarát Alapítvány 2008. május 15-án sikeresen megrendezte az Az Emberbarát Alapítvány komplex reszocializációs programja c. konferenciát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával, amely a meghívott szakemberek érdeklődése mellett valósult meg.

A konferencián jelen voltak a szociális, az egészségügy, a munkaügy, a családsegítés, valamint a mentálhigiéné területén tevékenykedő állami, egyházi, civil szervezetek szakemberei, akik az alacsonyan képzett, megváltozott munkaképességű, tartósan munkanélküli szenvedély- vagy pszichiátriai betegek támogatásával, munkáltatásával, képzésével foglalkoznak. A konferencián résztvevőket regisztráltuk, létszámuk: 173 fő volt.

A konferencia szervezésének célja volt, hogy elősegítse a munkaerőpiacról kiszorultak visszatérését, megelőzze a munkanélküliség tartóssá válását, továbbá az Emberbarát Alapítvány eredményeinek, a megszerzett tapasztalatainak tágabb szakmai környezetben történő értékelése, az Alapítvány és a HEFOP 2.3-1 programban szereplő partnerségének bemutatása.

A konferencia az egyik leghatékonyabb módszere a társadalmi problémák megoldási törekvéseiről szóló híradásoknak. Minden ilyen rendezvény információk sokaságát juttatja el azokhoz, akik részt vesznek rajta, és ezeket napi munkájuk során ? a hátrányos helyzetűek életminőségének javítása érdekében ? fel is használják. A sok új információt hordozó, szakmailag értékes előadásokból konkrét eligazítást, tájékoztatást kaptak a résztvevők a működésükhöz szükséges tennivalókról. Lehetőség volt az előadókkal és egymással folytatott konzultációkra is, ahol a felmerülő gyakorlati kérdéseket meg tudták beszélni.

A konferencia eredményeként folyamatosan történik a résztvevő civil szervezetek közötti partnerség kialakítása, hálózatbővítés. A hátrányos helyzetű emberek reszocializációs tevékenységét célul tűző szervezetek hasznos eligazítást, bátorítást kaptak programjaik beindításához. A konferenciát követően több szervezettől érkezett az Emberbarát Alapítvány felé is megkeresés szakmai tapasztalat szerzés céljából, amiből folyamatos együttműködés alakult ki.

A Konferenciához kapcsolódó kiállítás és termékbemutató az Emberbarát Alapítvány munkaterápiájának és kreatív foglalkozásainak eredményét dokumentálta, és azt hivatott alátámasztani, hogy az emberek komplex rehabilitációjának folyamatában többfajta értékteremtő, társadalmilag hasznos tevékenység történik egyszerre.

A résztvevők megkapták Az Emberbarát Alapítvány komplex reszocializációs programja a kutatás tükrében kiadványt.

Az Alapítvány Kuratóriuma ezúton is tisztelettel megköszöni az OFA Kuratóriumának támogatását.

Vissza az előző oldalra

2008. 05. 15.

Cikkhez tartozó képek:

Emberbarát Alapítvány | 2009