Önsegítő csoport

Támogató csoport

Célcsoport:

A megfelelő családi háttérrel nem rendelkező szenvedélybetegek részére a csoport háttér funkciót biztosíthat: (feszültségek csökkentése, „ventiláció” biztonságos terep az adaptívabb viselkedésformák kipróbálására, a kritika fogadására.)
A szerhasználókra jellemző kapcsolati problémákat kezeli: kapcsolatfelvétel segítése, bátorítása, szélsőséges érzelmek kontrollálása, ambivalens érzések elfogadásának segítése, az elutasítottság érzésének kezelése.
A tagok között hatékony információcsere valósulhat meg: szociális szférában, mint lakhatás, foglalkoztatás stb. várható érzelmek megjelenése és kezelése a speciális helyzetekben.

Önsegítő csoportként konkrét tematikai anyagot nem szigorúan foglalkozásra bontjuk le. A felmerülő problémákkal kapcsolatban foglalkozunk a következő témákkal:

A csoport helye: 1101 Budapest, Gyöngyike u 4.
Ideje: minden második hétfő 4- 6 óra
Érdeklődni lehet az (06 1) 431-9797 vagy a (06 1) 261-8457 telefonszámon

Hozzátartozói csoport:

A szenvedélybetegek hozzátartozói közvetlen környezetükbe nehezen beszélnek problémáikról, a társadalom nehezen tolerálja e problémát. Míg „inni, férfias”, alkoholistának lenni szégyen. A drogbetegektől pedig félelemmel húzódnak el az ismerősök. Jogosan titkolják sokszor a hozzátartozók, mind a problémát, mind a kezelést. Eközben teljesen magukra maradnak, s sokszor a családon belül sem beszélnek nehézségeikről.

A hozzátartozók legtöbbször elfojtják negatív érzelmeiket, a haragot, a bűntudatot. Szélsőségesen hánykolódnak a vád és önvád között, ezzel hátráltatva mind saját problémájuk feldolgozását, mind klienseink előrejutását. Tehetetlenségüket, reménytelenségüket, aggodalmaikat félnek megfogalmazni, így feldolgozni sem tudják. A csoportokon megfogalmazva, elemezve ezen érzelmek természetes megjelenését, segítjük őket ezek azonosításában, illetve asszertív kezelésében.

A szenvedélybetegek játszmái következtében a családtagok, hozzátartozók problémamegoldásai ugyanazon szabályokat követik, nem képesek változtatásra, hatékonyabb, konstruktívabb életvitel kialakítására. Játszmaelemzéssel, a megszokott cselekvéseikből, válaszaikból kiragadva őket, alternatív megoldásokat ismerhetnek fel, ami a családon belül is változást idézhet elő.

A szenvedélybetegek a terápia alatt ellenállásaik védelmében sajátságosan használják hozzátartozóikat, próbálják megnyerni őket, hogy mintegy védje meg őket a változástól. Ők tehetetlenül állnak a nehézséggel szemben, nem akarván elárulni családtagjukat, és nem szembefordulni a segítőkkel. Nem koalíciót akarunk kötni a szenvedélybeteggel szemben, ami számára erősíthetné az ellenállást, hanem egy közös rendszerben szeretnénk dolgozni, közös szemléletet kialakítani. Ez a későbbiekben a terápia befejezése után is hasznos, segíti a klienseket a családba való visszailleszkedését, a visszaesés megelőzését.

Az alkoholisták, drogfüggők családjaira jellemző az én határok elmosódottsága, a felelősség körülhatárolatlansága, a helytelen kontroll. A terápia során a klienseknek fel kell vállalniuk a felelősséget előrehaladásukért, döntéseikért, egyre nagyobb mozgásterükben tett cselekedeteikért. Fontosnak tartjuk, hogy ez a felelősség megmaradhasson az ő kezükben, miközben a család támogatja és segíti próbálkozásaikat, döntéshozatalaikat. A hozzátartozók ambivalens érzésekkel állnak ehhez a kérdéshez, egyrészt félelmeik, bizonytalanságaik vannak, másrészt megkönnyebbülnek, hogy amiért tenni nem tudtak, annak felelőssége nem terheli őket. Természetesen nem arra bíztatjuk őket, hogy hagyják magukra betegeinket problémáikkal, nehézségeikkel.

Szenvedélybetegek felnőtt hozzátartozóinak szervezünk csoportfoglalkozásokat havi rendszerességgel, helyéről és idejéről érdeklődni lehet a (06 1) 431-9797 telefonszámon.

Emberbarát Alapítvány | 2009