Az alapítvány > Intézmény kialakulása

Az Emberbarát Alapítvány 1989-ben jött létre, a perifériára került, hátrányos helyzetű emberek komplex támogatására. A civil szervezet célkitűzései között kiemelt helyet kap az ifjúságvédelem, a kábítószer-függés megelőzése és a szenvedélybetegek rehabilitációja. Az Alapítvány 1998 óta kiemelten közhasznú szervezetként változatlanul törekszik az Alapító Okiratában foglalt programját mind nagyobb hatékonysággal megvalósítani.

Az Alapítvány 1989. decemberében megvásárolta a Budapest X. kerület Cserkesz utca 7-9. sz. alatti épületet. A romos épület teljes felújítása után 1991. augusztus 1-jén kezdte meg működését az Emberbarát Alapítvány Alkohol- Drogrehabilitációs Intézete.

Az évek alatt folyamatosan növekvő férőhelyigény következtében az eredeti épülethez 1997-98. évben új szárnyat építettünk. A többlépcsős férőhelybővítés eredményeképpen az I. sz. Részlegben jelenleg 55 fő szenvedélybeteg elhelyezése és komplex ellátása vált lehetővé.

Ezzel egyidejűleg a Kőbányai Önkormányzattól bérleti szerződés keretében használatba kapott, X. ker. Gyöngyike utca 4. szám alatti épületre is megkaptuk
a működési engedélyt szenvedélybetegek rehabilitációjára. Az Alkohol- Drogrehabilitációs Intézet II. sz. Részlegében 23 fő részére nyújthatunk teljes körű rehabilitációt. Alapítványunk az épület földszintjén járóbeteg-ellátás formájában Addiktológiai Gondozót tart fenn, ahol a szenvedélybetegek, ill. hozzátartozóik részére ambuláns gondozást tartunk, valamint 2003. júliusa óta
a szakminisztériumi rendeletben foglaltak szerint végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) is folyik.

Az Alapítvány székházával szomszédos telekingatlan megvételével lehetőség nyílt további bővítésre. 2005. évre felépült az új, 32 férőhelyes Reszocializációs Központ, amelynek keretében Szenvedélybetegek Átmeneti- és Lakóotthona, valamint a szociális foglalkoztatásnak is helyet adó védett munkahelyként Pékség került kialakításra.

Integrált intézmény

Az Emberbarát Alapítvány szenvedélybeteg ellátó intézményrendszerén belül különböző ellátási formák épülnek egymásra, ahol az egyes részlegek szoros munkakapcsolatban és szervezeti-, szakmai együttműködésben állnak egymással.

Az integráció létrejöttét nagyban elősegíti az egyes telephelyek, ill. épületek egymáshoz közeli elhelyezkedése.

Alapítványunk szakosított szenvedélybeteg-ellátás keretében 2 telephelyen rehabilitációs intézetet működtet, továbbá a rehabilitációs intézet I. sz. telephelye szomszédságában álló ingatlanon - különálló szervezeti egységeket képező intézménytípusként - szenvedélybetegek átmeneti otthona és lakóotthona került kialakításra.

Az intézményrendszer fenntartója

Az Emberbarát Alapítvány Kuratóriuma, melynek székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9.

A működési engedély kiállítója, működési engedély száma

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
BP/0502/249-2/2021

Az intézmény ágazati azonosítója

S0030324

Emberbarát Alapítvány | 2009