Partnerség > Együttműködés

Egészségügyi Stratégigai Kutatóintézet

Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) a Dr. Info lakossági tájékozató honlap játékfüggőséggel foglalkozó oldalát a Szerencsjáték Zrt-vel együttműködésben szerkeszti. Céljuk, hogy a játékfüggőséggel kapcsolatos kutatásokról, hírekről, az egészségügyi ellátórendszer játékfüggok számára nyitott rendeléseiről információt szolgáltassanak interneten illetve telefonos tudakozó keretében. Az érdeklődők játékfüggőséggel kapcsolatos kérdéseikre szakértőktől kaphatnak e-mailben választ.

Fővárosi Civil Iroda

Szakmai Műhelyek létrehozása

„Budapest Főváros Közgyűlésének 61/2008. (XI.21.) számú a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről” szóló önkormányzati rendelete nyomán, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala szakmai műhelyek felállítását kezdeményezte az alábbi területeken: idősügyi, fogyatékos-ügyi, drogügyi, hajléktalanügyi, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, városfejlesztési, városüzemeltetési, oktatási, kulturális, sport.
A rendelet célja a civil szervezetek és a Fővárosi Önkormányzat közötti együttműködés tartalmi és formai kereteinek rögzítése, annak biztosítása, hogy a civil szervezetek véleménye a Fővárosi Önkormányzat döntéseiben megjelenhessen, a civil támogatási és pályáztatási rendszer eddigi formáinak megtartása, az önkormányzati feladatvállalási együttműködés - közszolgáltatási szerződések keretében történő - folytatásának biztosítása.
Az Emberbarát Alapítvány 2009. 05. óta vesz részt a felsoroltak közül a Drogügyi szakmai műhely munkájában.

Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)

A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2006 márciusában alakult, és a kerületben működő önkormányzati, civil- és egyházi szervezetek fóruma! Célja a kerületi drog-stratégia hozzárendelése a „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma visszaszorítására” Országgyűlési Határozat elvárásaihoz.

Koordinátor titkár: Ambrus Zsuzsanna
Társelnök: Bereczki Sándorné
KEF e-mail: kobanya.kef@gmail.com

Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (MADÁSZSZ)

Elnök: Gondi János (madaszsz@gmail.com)

Az Emberbarát Alapítvány, mint a MADRISZ tagszervezete vehetett részt a MADRISZ-MADÁSZSZ által közösen megvalósított TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0136 azonosítószámú „Függő(k) kapcsolatok - A drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködésének fejlesztése az ország három régiójában” című projekt keretében (Projektvezető: Varga László) a tárgyalástechnikai, hálózatépítési tréningeken. A projekt célja a drogszakmai civil szervezetek együttes érdekképviseleti tevékenységének fejlesztése, hatékonyságának és fenntarthatóságának növelése.
A projekt konkrét céljai között szerepel 140 civil szervezet hálózatba szervezése, melyek egyikeként az Alapítvány munkatársai is kitöltötték a Paksi Borbála által vezetett - a projekthez kapcsolódó- ágazati kutatás kérdőívét.

Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége (MADRISZ)

Elnök: Topolánszky Ákos
Elnökhelyettes: Bereczki Sándorné

A szervezet 1995-ben jött létre abból a célból, hogy szakmai és érdekképviseleti szervezetként összefogja a hosszú távú terápiás egységeket a drogterápia területére kiható jogi, szakmapolitikai szabályozások, folyamatok befolyásolása érdekében, tudományos, szakmai képzésekkel, kiadványok készítésével, kapcsolati háló építésével, naprakész információkkal segítse tagszervezeteit a szenvedélybeteg célcsoport minél hatékonyabb támogatásában. A MADRISZ tagszervezetei sokfajta formában, eltérő terápiás koncepciók és anyagi lehetőségek között dolgoznak, de a legalapvetőbb paramétereik azonosak: elkötelezett stáb, lépcsőzetes és erősen strukturált, egészségügyi, szociális, foglalkoztatási rehabilitációt magába foglaló komplex program, bizalom a közösségi tanulási folyamatban (Terápiás Közösségi Modell), holisztikus, az ember egész személyiségére kiható támogatás nyújtása.

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületet

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kidolgozott tranzit-foglalkoztatási projekteket végrehajtó intézmények hozták létre. Célja egyrészt egy sikeres foglalkoztatási modell elterjesztése volt, másrészt érdekvédelem biztosítása hátrányos helyzetűek foglalkoztatását megvalósító szervezetek számára.

2009-ben országos szinten százhuszonkét szervezet csatlakozott az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TÁMOP 2.5.1 „Védőháló” nevű programjához, köztük az Emberbarát Alapítvány is. Egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a további bővülést, hogy érdekképviseleti munkánkhoz minél szélesebb bázist tudhassunk magunk mögött, ezzel erősítve tárgyalási pozícióinkat.
Annak érdekében, hogy a civileket érintő problémákról, illetve azok megoldási lehetőségeiről minél tájékozottabbak legyünk, a program keretében létrehozott honlapunkon fórumot indítunk, ahová mindenki megírhatja a kérdéseit és a válasz mindenki számára látható lesz. A gyors és hatékony tudásanyag átadás valamint a friss információk áramlásának a megkönnyítése érdekében honlapunkra (www.orszagosvedohalo.hu) rendszeresen kerülnek fel ismeretanyagok (az első már a héten), és friss, foglalkoztatással, valamint érdekérvényesítéssel kapcsolatos hírek. 2009. július 28-án 08:00-13:00 óra között kerül megrendezésre az első on-line fórum, amelyen kulcsszakértőink fognak válaszolni a feltett kérdésekre.

Szervező asszisztens: Hevér Jácint

Emberbarát Alapítvány | 2009