Hírek

Kuratóriumi üles, 2022.12.20.

Tisztelt Kurátorok és Felügyelő Bizottság!

A következő kuratóriumi ülést December 20. kedden 18 órakor tartjuk, Alapítványunk székházában, 1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9., melyre ezúton meghívom Önöket.

A napirendi pontok:

1. Alapítványunk pénzügyi helyzete a 2022. 1-11. havi tényadatok, illetve a még várható bevételek és kiadások alapján, az ezzel kapcsolatos kérdések megtárgyalása, az esetleg szükséges döntések meghozatala.

2. A Bajcsy Kórházból átveendő addiktológiai kapacitások újratárgyalása.

3. Adatvédelmi Szabályzatunk módosításának megtárgyalása.

4. Működéssel kapcsolatos aktuális feladatok áttekintése.

Budapest, 2022.12.12.

Tisztelettel:

Bereczki Sándor s.k.
Kuratóriumi Elnök

Vissza az előző oldalra

2022. 12. 16.

Emberbarát Alapítvány | 2009